Trái cây nhập khẩu

Trái cây nhập khẩu

KIWI VÀNG NEW ZEALAND

220,000

Trái cây nhập khẩu

CHERRY ĐỎ MỸ

450,000

Trái cây nhập khẩu

LÊ HÀN QUỐC

140,000

Trái cây nhập khẩu

NHO MOON DROP MỸ

300,000

Trái cây nhập khẩu

TÁO QUEEN NEW ZEALAND SIZE 80

125,000

Trái cây nhập khẩu

Nho xanh Global Sweet

180,000

Trái cây xuất khẩu

Trái cây xuất khẩu

Ổi Việt Nam

30,000