BÁNH XE CHO THÁP RAU

400,000 300,000

Được thiết kế dành riêng cho Tháp rau. Giúp di chuyển dễ dàng đến vị trí mong muốn.

Được làm bằng sắt hộp mạ kẽm 30×30 mm, có gắn bánh xe Malaysia. Có móc kéo để móc dây vào kéo đi cho dễ.