Mầm Bông Cải Xanh RADO 710

12,000

Trọng lượng : 10 g

– Thân to , rất giòn , vị hăng

– Cây sinh trưởng phát triển mạnh

– Thu hoạch 5-7 ngày sau gieo

– Năng suất 230 g/ 30 g hạt