Tưới thẩm thấu cho Tháp rau

110,000 90,000

Được thiết kế dành riêng cho Tháp rau hữu cơ.

Chỉ cần mua về và đấu vào đường ống nước cấp của gia đình là có thể sử dụng ngay.

Khi nào muốn tưới thì chỉ cần mở van ra là xong.